Monday, February 27, 2012

JURNAL REFLEKSI: Minggu Ketujuh

Minggu

Ketujuh

Tarikh

02/08/09 ~ 06/08/09

Masalah yang dikenalpasti:

Wardina, pendiam, tidak mahu mengeluarkan suara.

Mengenalpasti punca masalah:

Menurut Carl Jung 1875-1961, Wardina tergolong dalam personaliti introvert, individu yang mempunyai personaliti ini adalah orang yang bersifat pasif, emosional, pendiam dan kurang sosialisasi. Mereka lebih suka melakukan dan menyiapkan kerja secara individu tanpa mengharapkan bantuan daripada orang lain. Mereka mempunyai sifat yang serius, pemalu, tidak mempunyai cita-cita yang tinggi dan kurang mengambil inisiatif. Mereka juga kurang selesa terhadap perubahan tetapi suka kepada sistem hidup yang teratur atau sistematik. Oleh yang demikian, mereka ini biasanya selalu mengikut peraturan yang ditetapkan dan mempunyai disiplin yang tinggi.

Kekuatan Isu:

Murid ini senang diurus, tidak membuat bising.

Kelemahan Isu:

Guru sukar mengetahui tahap pencapaian kemahiran murid.

Kesan dan Akibat Masalah:

1. Murid akan ketinggalan jika guru kurang memberi perhatian

2. Murid akan berada dalam dunianya sendiri

Cadangan dan Idea untuk menyelesaikan masalah:

1. Guru hendaklah memastikan keterlibatan murid yang optima di dalam kelas menggalakkan murid itu dapat bekerjasama dengan rakan yang lain.

2. mendedahkan mereka kepada proses sosialisasi dengan orang lain dapat membantu atau menggalakkan murid itu berhadapan dengan rakan-rakannya yang lain.

3. Guru juga haruslah memperbanyakkan aktiviti secara berkumpulan supaya murid ini akan terdedah dengan tugasan yang dihasilkan secara bekerjasama, koperatif dan galakkan interaksi dengan rakan kumpulan lain.

4. Guru juga boleh bertindak sebagai “moivator” atau pendorong kepada murid seperti ini. Guru-guru perlu memberi keyakinan kepada murid supaya berani mencuba sesuatu dan mempunyai tahap keyakinan yang tinggi untuk berkomunikasi dengan orang lain. Usaha ini boleh dilakukan dengan memberi bimbingan kaunseling supaya mereka mudah untuk didekati dan boleh menerima perubahan secara perlahan-lahan.

5. Selain itu, guru juga boleh melibatkan murid seperti ini dengan aktiviti luar iaitu sukan atau kokurikulum seperti persatuan, permainan dan kelab di sekolah.

Tempoh masa menyelesaikan masalah:

2 minggu

Tindakan susulan

Pelaksanaan Terhadap langkah Penambahbaikan

Refleksi:

No comments:

Post a Comment