Sunday, December 29, 2013

MODUL FONIK AKHIRAN KVKVKK

Alhamdulillah. Segala puji & puja Hanya PadaMU Ya Allah kerana memberi kekuatan & kesempatan untuk menyiapkan Modul KVKVK. Modul ini merupakan kesinambungan Modul KVKVK sebelum ini. Saya menggunakan kaedah PdP yang sama iaitu "fonik akhiran". Ini keran berdasarkan Kajian Tindakan ke atas Modul KVKVK, ianya memberi kesan yang amat positif ke atas murid pemulihan saya.

Modul ini mempunyai 3 set iaitu perkataan yang berakhir dengan "ang", "ing" dan "ung". Setiap set modul ini dilengkapi dengan:

  1. PdP Interaktif: Ada 2 versi iaitu PowerPoint Show & Flash SWF yang boleh dimainkan pada iPAD, Samsung TAB atau SmartPhone.
  2. 4 Lembaran Kerja Berperingkat
  3. 3 Ujian Bertulis
  4. 6 Set Permainan Bahasa BINGO
Modul ini dibangunkan atas konsep mesra pengguna khusus untuk murid. Namun begitu tetap memerlukan pengawasan daripada guru dan ibu bapa.

Saya amat berbesar hati berkongsi Modul ini dengan guru-guru dan ibu bapa. Bagi tujuan tersebut saya menyediakan pautan untuk tuan-tuan menggunakan & melihat Modul KVKVK ini secara online.

Jika anda berminat untuk dapatkan Modul KVKVKK yang lengkap atau Koleksi eTAM yang lain anda boleh mengisi BORANG PESANAN.


Menu yang terdapat dalm setiap Set Modl KVKVK


Slide yang terdapat dalam setiap set.