Wednesday, March 14, 2012

KVKKVK masjid.ppsx.mp4

Video eTAM


JURNAL REFLEKSI: Minggu Kesembilan

Minggu

Kesembilan

Tarikh

16/08/09 ~ 20/08/09

Masalah yang dikenalpasti:

Murid tidak berminat dengan set induksi guru

Mengenalpasti punca masalah:

1. Kurangnya pengalaman dan pengetahuan guru

2. Idea guru tidak menarik

3. Bahan tidak dicari

4. Guru tidak mempunyai rancangan yang baik

Kekuatan Isu:

Guru perlu peka dengan sambutan serta penerimaan murid dan melakukan perubahan jika tidak berkesan

Kelemahan Isu:

Ianya tidak ada perubahan jika guru tidak mahu berfikir dan menilai diri sendiri

Kesan dan Akibat Masalah:

1. Murid tidak berminat dengan P&P

2. Murid tercari-cari apa yang mahu diajar oleh guru

3. Murid cepat bosan dengan aktiviti yang diberikan

Cadangan dan Idea untuk menyelesaikan masalah:

Membuat pembaharuan semula terhadap set induksi berdasarkan komponen kemahiran:

1. Menarik perhatian:

· menggunakan nada suara

· menggunakan bahan bantu mengajar

· menggunakan gerak, isyarat, kontak mata

· menunjukkan satu aktiviti yang menarik

2. Mewujudkan motivasi:

· Meningkatkan perasaan ingin tahu

· Menggunakan teknik bercerita

· Mempamerkan satu aktiviti yang menarik

· Melontarkan soalan yang mencabar

3. Membuat perkaitan:

· Menyatakan had tugas

· Mengemukakan set soalan berkaitan

· Menyatakan cara-cara melaksanakan tugas

· Menyatakan aktiviti, tugas atau projek

4. Menstruktur:

· Mengaitkan pengetahuan lepas

· Mengemukakan isi pelajaran baru

· Mengaitkan peristiwa semasa

· Mengaitkan minat dan pengalaman murid

Tempoh masa menyelesaikan masalah:

2 minggu

Tindakan susulan

Pelaksanaan Terhadap langkah Penambahbaikan

Refleksi: