Monday, February 20, 2012

SWOC, PELAN STRATEGIK & PELAN TAKTIKAL UNIT PEMULIHAN KHAS


RANCANGAN PEMAJUNAN SEKOLAH, RPS 2012-2014
SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI HAJI DORANI
1) Analisis Persekitaran TOWS/COWS Matriks (UNIT) : PEMULIHAN KHAS
Dalaman
Luaran
(S) KEKUATAN :
S1- Kemudahan kelengkapan peralatan ICT (audio dan visual)
S2- Sokongan dan komitmen dari pentadbir dan guru-guru
S3- Mempunyai bahan bantu mengajar (Teaching Courseware) yang dibangunkan sendiri iaitu eTAM
(W) KELEMAHAN:
W1-Masih lemah dan kurangnya teknik p&p dan BBM maujud guru pemulihan.
W2- Tiada agihan peruntukan yang khusus untuk panitia pemulihan.
W3- Murid kurang berminat dan tidak bermotivasi untuk belajar.
(O) PELUANG:
01. Sokongan ibu bapa
02. Sokongan PIBG
03. Pendedahan ilmu daripada Jabatan Pelajaran Negeri Selangor
Strategi SO
- Memantapkan Teaching Couseware ‘eTAM’ dan BBM Maujud.
- Memanfaat kemudahan kelengkapan dengan menjana aktivi P&P yang menarik
- Melibatkan guru-guru lain dan pentadbir dalam aktiviti dan program panitia
Strategi WO
- Menyertai bengkel P&P dan pemantapan P&P peringkat PPD atau JPN
- Program Sukan Terapi Minda
- Menyediakan Belanjawan Tahunan yang khusus bagi memohon sumber kewangan.
(C) CABARAN:
C1- Masih terdapat murid yang tidak mengikuti pelajaran di peringkat prasekolah dan terus ke tahun 1.
C2- Murid berkeperluan khas
C3- Masalah ketidakhadiran murid
Strategi SC
- Mendapat nasihat dan bimbingan dari prasekolah dan kaunseling.
- Program Ziarah dan perjumpaan dengan waris
- Memindahkan murid berkeperluan khas ke Aliran Pendidikan Khas.
Strategi WC
- Menyediakan BBM dan P&P yang bersesuaian serta menarik dengan tahap penguasaan kemahiran murid
- Memperluas pengetahuan tentang keperluan murid pedidikan khas.
- Program Ekonomi Token
2) PELAN STRATEGIK 2012-2014 SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI HAJI DORANI
UNIT : PEMULIHAN KHAS
ISU
MASALAH
MATLAMAT
STRATEGIK
INDIKATOR
PENCAPAIAN
SASARAN
TOV
2012
2013
2014
Kebanyakan murid pemulihan mempunyai masalah kehadiran atau kerap ponteng
Purata kehadiran tahunan murid pemulihan:
Tahun 1:
Tahun 2:
Tahun 3:
Menjadikan purata kehadiran murid pemulihan sekurang-kurang 95%:
1. Program Ziarah murid kerap ponteng dan Program Bertemu Waris
2. Program Ekonomi Token
Peratus lulus
Ujian IPP2M
IMA2 Tahun 2
Peratus murid pemulihan Tahun 2 yang berjaya balik ke Aliran Perdana masih rendah
Peratus lulus Ujian IPP2M murid Tahun 2 rendah. (2011= 14.29%)
Peratus lulus IPP2M murid Tahun 2 2011 meningkat kepada 50%
1. Memantapkan Teaching Couseware ‘eTAM’
2. Mempelbagai dan mencari kaedah P&P yang terbaik
3. Mengadakan RPI (Rancangan Pengajaran Individu) yang lebih realistic setiap minggu.
Peratus lulus Ujian IMA2 Tahun 2
14.29%
40%
50%
60%
Peratus lulus Ujian IMA2 2011 murid Tahun 2 tidak memuaskan.
(2011= 57.14% )
Peratus lulus IMA2 Tahun 2 2011 meningkat kepada 70%
Peratus lulus Ujian IMA2 Tahun 2
57.14%
65%
75%
75%
Masih terdapat murid pemulihan yang tidak menguasai 3M sebelum naik ke Tahun 4.
Masih terdapat murid Tahun 3 gagal dalam ujian IPP2M
(2011= 84.62% lulus)
Semua murid pemulihan Tahun 3 lulus dalam Ujian IPP2M dan IMA2 .
Peratus lulus Ujian IPP2M Tahun 3
84.62%
85%%
95%
100%
Masih terdapat murid Tahun 3 gagal dalam ujian IMA2
(2011= 92.31% lulus)
Peratus lulus Ujian IMA2 Tahun 3
92.31%
95%
100%
100%
3) PELAN TAKTIKAL 2012 UNIT : Panitia Pemulihan
Bil
Program
Objektif
Tanggungjawab
Tempoh
Kos/ Sumber
Indikator
Pencapaian
TOV
ETR
1
‘JEJAK KASIH’
Program Ziarah
· Bermesra dengan waris.
· Mengetahui masalah sebenar murid.
· Guru Kelas
· Guru Pemulihan
· Guru Bimbingan Kaunseling
· Pentadbir (HEM)
Feb~Nov
RM 30
Peratus peningkatan kehadiran murid
2
‘PERMATA HATIKU’ Perjumpaan dengan waris
· Memperkenalkan program LINUS dan Pemulihan Khas
· Mengumpul data maklumat murid dan Ibubapa Tahun 1
· Meningkat kesedaran tentang ibubapa dan guru
· Mengetahui masalah sebenar murid.
· Guru Kelas
· Guru Pemulihan
· Guru Bimbingan Kaunseling Pentadbir
April
RM 200
Peningkatan hasil kerja rumah murid
3.
Memantapkan eTAM, BBM dan Latihan Pengukuhan
· Memperbaiki kekurangan eTAM
· Mempelbagai BBM yang berkesan
· Memperbanyakkan latihan pengukuhan
Guru Pemulihan
Feb~Nov
RM 100
% Purata Ujian IPP2M dan IMA2
4.
Program Ekonomi Token
· Menarik minat belajar
· Meningkatkan disiplin murid
Guru Pemulihan
Feb~Nov
RM 100
Peratus peningkatan kehadiran murid
5.
Sukan Terapi Minda
· Memberi suasana pembelajaran secara tidak langsung
AJK Panitia Pemulihan & Linus
Mei
RM 300
Markah pencapaian dalam setiap aktiviti STMinda