Monday, October 5, 2009

Strategi mengesan Masalah Pembelajaran Murid

PEMERHATIAN ;
Guru boleh melakukan pemerhatian ini secara tidak langsung di bilik darjah masing. Melalui cara ini, guru akan mengetahui perubahan yang mungkin jelas kelihatan misalnya dari aspek emosi, ketegangan murid, kedudukan tubuh badan yang tidak semula jadi dan perubahan tingkah laku.
Dalam strategi ini ada beberapa teknik pemerhatian yang sesuai dilaksanakan. Antaranya :
 1. Teknik pemerhatian dengan senarai semak
 2. Pemerhatian di luar bilik darjah
 3. Pemerhatian tingkah laku

PENTAFSIRAN REKOD PRESTASI
Rekod prestasi merupakan rekod yang menyimpan maklumat tentang pencapaian akademik murid dan keterangan yang tepat dan lengkap tentang pencapaian murid dalam kelas.
Pentingnya rekod prestasi ini antaranya dapat membantu guru menilai secara jangka panjang dan membolehkan guru sentiasa mempunyai pengetahuan tentang murid-murid mereka.
Bagi ibu bapa pula, rekod prestasi dapat membantu mereka memahami prestasi akademik, perkembangan sosila, fizikal dan emosi anak-anak. Melalui sumber berkenaan, ibu bapa dapat membantu pihak sekolah seperti menilai anak-anak, meningkatkan tanggungjawab sebagai penjaga dengan menasihati dan memberi tunjuk ajar di rumah.

REKOD PROFIL
Rekod yang memberi maklumat tentang pencapaian murid dalam semua mata pelajaran yang diikuti disekolah dan ditunjukkan menggunakan markah dan gred.

UJIAN KERTAS dan PENSEL
Ujian bentuk ini melibatkan penggunaan perkataan dan secara tidak langsung menguji penguasaan bahasa murid.

TEMU BUAL dengan GURU DARJAH
Perbincangan dengan guru darjah dapat memberi maklumat tentang seseorang murid yan hendak dikenal pasti. Melalui teknik ini, guru akan dapat maklumat seperti kehadiran, pencapaian akademik, tingkah laku dan perbezaan individu.

TEMU BUAL dengan IBU BAPA
Saya kerap menggunakan kaedah ini kerana ibu bapalah individu yang paling rapat dengan murid di rumah selain guru semasa di sekolah. Banyak maklumat yang boleh diperolehi daripada ibu bapa berkaitan murid termasuklah latar sosio-ekonomi keluarga, faktor baka, kesihatan, penceraian, faktor kelahiran dan sebagainya.

Sekian,
NORHAIDI BIN HAJI SARPONEN
Teacher’s Department

Kaedah Pengajaran Bacaan

KAEDAH ABJAD
1. Menurut Azman Wan Chik (1993), kaedah abjad dianggap sebagai kaedah nama-nama huruf yang digunakan di dalam tulisan Melayu iaitu A, B, C, …… hingga Z.
2. Murid-murid diajar menghafal nama-nama huruf secara mengikut turutan bermula dari A hingga Z.
3. Teknik pengajaran dimulakan dengan guru menunjukkan kad abjad kepada murid dan guru menyebut terlebih dahulu abjad-abjad tersebut untuk memperkenalkannya kepada murid.
4. Kemudian, sekali lagi guru menunjukkan kad-kad abjad tersebut dan meminta murid untuk mengenalpasti dan menyebut abjad-abjad yang ditunjukkan dengan bantuan guru.
5. Guru membetulkan setiap kesilapan sebutan murid sewaktu kad-kad abjad ditunjukkan.
6. Proses ini diulang sehingga murid mampu mengenalpasti dan menulis abjad-abjad yang telah diajar.
7. Seterusnya, guru melekatkan kad-kad abjad tersebut di papan hitam. Guru akan memilih murid secara rawak dan meminta murid tersebut mengambil kad kad di papan hitam berdasarkan apa yang disebut oleh guru.
8. Selepas itu, murid diminta membuat latihan bertulis dalam buku masing-masing. Guru akan menyebut abjad manakala murid perlu mendengar dengan teliti dan menulisnya dalam buku.

KAEDAH SUKU KATA
1. Suku kata ialah bahagian perkataan berasaskan kehadiran vokal.
2. Suku kata ditandai oleh suatu vokal dan wujud sebagai satu vokal atau bersama-sama dengan konsonan.
3. Dalam Bahasa Melayu, terdapat sebelas pola suku kata. Suku kata yang berakhir dengan huruf vokal dipanggil Suku Kata Terbuka.
4. Suku kata yang lain adalah Suku Kata Tertutup kerana diakhiri dengan huruf konsonan. Beberapa jenis suku kata :
(a) Kata tunggal satu suku kata. Contoh : K + V + K
(b) Kata tunggal dua suku kata. Contoh : V + KV (ibu, ela), V + VK (air, aib), V + KVK (adat, emas), VK + KV (anda, unda), VK + KVK (untuk, entah), KV + KVK (bukan, dekat).
(c) Kata tunggal tiga suku kata. Contoh : KV + V + KV (biasa, cuaca), KV + V + KV (kaedah).
(d) Kata tunggal empat suku kata. Contoh : KV + KV + KV + KV (panorama)

KAEDAH PANDANG SEBUT
1. Kad gambar, kad huruf, kad suku kata dan kad perkataan boleh digunakan di peringkat awal pengajaran untuk memperkembangkan kemahiran membaca.
2. Murid sendiri akan memegang kad-kad tersebut dan menyusunnya supaya menjadi perkataan yang bermakna.
3. Sentuhan secara fizikal mendorong murid mengingati pelajaran dengan mudah dan berkesan.
4. Kaedah ini memnetingkan dua perkara iaitu:
(a) Membunyikan perkataan rangkai kata berdasarkan pengalaman melalui gambar; dan
(b) Membunyikan ayat melalui gambar yang ada cerita.
5. Manakala kad perkataan pula boleh digunakan bagi melatih murid untuk menyebut perkataan yang dipaparkan oleh guru (secara flashcard) secara cepat dan pantas tanpa perlu mengeja terlebih dahulu. Ini bagi mempertingkatkan keupayaan murid untuk membaca.

KAEDAH FONIK
1. Menurut Azman Wan Chik, kaedah fonik adalah untuk mengajar murid melihat hubungan antara simbol (huruf) dengan bunyi supaya kemudian mereka dapat membaca (membunyikan) perkataan-perkataan baharu yang mereka jumpa.
2. Bunyi-bunyi huruf diajar. Ertinya lambang huruf terus dikaitkan dengan bunyinya. Contoh : “a” dibunyikan ‘aaaa…..’, “u” dibunyikan ‘uuuu…….’.
3. Setelah tahu hubungan tiap-tiap huruf dengan bunyinya, suku kata pula dibina. Misalnya, ‘ba’, ‘da’, ‘tu’ dan sebagainya.
4. Seterusnya, digabungkan suku kata ini menjadi perkataan seperti ‘baba’, ‘batu’, ‘ibu’ dan sebagainya.

KAEDAH GABUNGAN BUNYI KATA
1. Kaedah ini menggabungkan kemahiran membunyi beberapa huruf, suku kata dan membaca perkataan, rangkai kata, ayat (yang bermakna) dalam satu atau dua pelajaran.
2. Gabungan ini dibuat secara sistematik.
3. Tiap-tiap pelajaran berikutnya, beransur-ansur memperkembangkan kemahiran sebelumnya.
4. Pada akhir tiga atau empat pelajaran saja, murid-murid sudah boleh membaca beberapa perkataan dan rangkai kata yang mudah. Contohnya murid boleh membaca sendiri buku-buku cerita.

RujukanAzman Wan Chick, (1993). Mengajar Bahasa Melayu. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur.

Strategi Dan Prosedur Pengurusan Tingkah Laku

1)TIME OUT
Time-out merupakan teknik di mana guru akan meletakkan murid yang menimbulkan masalah displin di kerusi yang berasingan atau di sudut khas (Ee Ah Meng,1997).
· jangkamasa yang efektif adalah disesuaikan dengan usia kanak-kanak
· Misalnya, kanak-kanak di usia 3 tahun adalah 3 minit, bagi kanak-kanak 7 tahun ke atas,10 minit sudah mencukupi
· Setelah selesai hukuman tersebut dilaksanakan, kanak-kanak tersebut haruslah diterangkan tentang kesalahan yang telah dilakukan dan kenapa dia dikenakan hukuman.
· pemisahan dilakukan adalah untuk menenangkan keadaan kelas juga lebih kepada untuk menenangkan si pelaku agar dapat menenangkan fikiran.

Majalah Pa & Ma(Ogos,2003) menyenaraikan panduan time-out yang positif yang boleh diaplikasikan kepada murid sekolah mengikut situasi yang tertentu:-
1. gunakan bilik air/tempat yang sunyi sebagai tempat time-out. Bilik tidur pun sesuai juga digunakan
2. gunakan perakam masa dan loceng .Perakam masa akan alihkan perhatian anak daripada anda kepada bunyi yang menenangkan. Ia membantu ibu bapa terlupa akan time-out tersebut sedang berjalan
3. benarkan anak jadikan time-out sebagai pengalaman berfikir. Beritahu dia kesalahan mereka dan apa yang boleh mereka fikir apabila time-out selesai.Jarak masa adalah bergantung kepada setiap kanak-kanak. Untuk kanak-kanak yang hiperaktif,masa kurang 5 minit sudah bersesuaian.manakala untuk kanak-kanak normal,mungkin ambil masa yang lebih panjan

2)KONTRAK
· Kontrak adalah merupakan suatu perjanjian antara guru dengan murid.
· Di dalam kontrak tersebut, dinyatakan tingkah laku yang perlu diubah.
· Sebelum kontrak ditandatangani, persetujuan perlu wujud antara guru dan pelajar
Cara membuat kontrak
· guru mesti tetapkan tingkah laku yang diingini
· guru hendaklah mengenalpasti peneguhan yang hendak diberi kepada murid
· guru hendaklah menetapkan syarat kontrak;
1. apakah tingkahlaku yang diingini
2. apakah ganjaran yang hendak diberi
· tingkahlaku murid hendaklah diperhatikan dan sekiranya murid mematuhi kontrak, ganjaran hendaklah diberi

3)PENGGUNAAN TANDA(TOKEN)
· Meletakkan bintang pada hasil kerja murid yang baik(Ee Ah Meng,1999).
· Bermaksud, suatu simbol bagi token seperti berbentuk bintang,point ataupun boleh juga berbentuk setem di mana ianya boleh ditukar dengan peneguhan lain yang disukai oleh murid
· Token mempunyai nilai tertentu yang kemudiannya boleh menukarkan hadiah yang telah ditetapkan nilai oleh guru
· misalnya untuk buku cerita nilai token harus mencapai 50 mata.
· Cara ini dapat memotivasikan murid untuk menunjukkan tingkah laku yang positif. Kajian menunjukkan kaedah token dapat mengurangkan masalah disiplin sekolah.

4)REVERSE PSYCHOLOGY
· teknik di mana guru membuat sesuatu tindakan berlainan daripada kebiasaannya
· Contoh, guru ingin melatih murid mengangkat tangan apabila menanya soalan. Oleh itu guru memberitahu murid ,jika mereka mengangkat tangan,mereka tidak akan di soal oleh guru. Jadi, murid-murid akan mengangkat tangan kerana takut disoal oleh guru
· Maka guru akan dapat tingkah laku yang dia mahukan iaitu melatih murid mengangkat tangan.

5)HUKUMAN
· Ialah pemberian ransangan yang aversif,
· Ransangan aversif ialah apa-apa akibat yang boleh memberi kesan kesakitan atau keadaan yang tidak menyenangkan.
· contohnya : penafian hak atau peluang, teguran keras, dimarahi ancaman dan sebagainya.
· Menurut behaviorist , sekiranya hukuman dilaksanakan dengan betul boleh menjadi satu strategi yang efektif bagi menangani salah laku di kalangan murid-murid.
Kelebihan Hukuman
· Memberhentikan sesuatu salah laku dengan segera dan mengurangkan salah laku tersebut daripada berulang pada masa yang agak panjang

6)GANJARAN
· Objektifnya ialah untuk mewujudkan tingkahlaku yang membina dan positif dengan mengaitkan dengan perasaan seronok.
· Ganjaran ialah salah satu teknik yang untuk berkesan mengubah atau meneguhkan tingkah laku seseorang murid.
4 peringkat ganjaran
1. ganjaran utama- makanan, minuman
2. Ganjaran social- pujian senyuman, perhatian
3. Ganjaran aktiviti- bersiar-siar, berjalan-jalan,
4. Ganjaran umum- wang
Kebaikannya
· Mewujudkan kaitan yang seronok dengan tingkahlaku positif dengan itu menggalakkan tingkahlaku yang diingini.
· Menggalakkan minat terhadap pelajaran.
· Menggalakkan dan mengekalkan moral yang tinggi.
Kelemahannya
· Adalah ekstrinsik dalam menggerakkan murid memenangi hadiah dan bukanlah menyukai sesuatu tugas itu.
· Menggalakkan murid menipu.
· Menggalakkan sikap yang salah (tanpa hadiah)
· Hanya murid yang cerdas dapat hadiah.

7)PENEGUHAN POSITIF
· Peneguhan positif merupakan rangsangan yang memuaskan yang diberikan terhadap sesuatu tingkahlaku supaya diulang, biasanya pemberian yang menyenangkan dan menyeronokkan.
· Menurut Skinner, apabila sesuatu gerak balas operan diikuti dengan peneguhan positif, maka keberangkalian bagi gerak balas operan itu berlaku akan bertambah.
· peneguhan positif bertindak sebagai ganjaran yang mendorong seseorang melakukan gerak balas berulang-ulang atau bertambahnya tingkahlaku operan. Di antara gerak balas yang terlibat seperti pujian, penghargaan, hadiah dan sebagainya (Mok Soon Sang, 2004).
· Peneguhan positif juga bermaksud pemberian ganjaran.
· Peneguhan (reinforces) yang berbentuk ganjaran boleh dikatagorikan kepada 2 iaitu:-
1. Peneguhan Primer (Primery reinforcers) iaitu sesuatu yang tidak dipelajari dan keperluan untuk hidup seperti makanan, air….
2. Peneguh terlazim (Conditional Reinforces) yang dipelajari seperti pujian, belaian, wang dan sebagainya.
· Peneguh-peneguh ini boleh terjadi dalam bentuk pergaulan sosial (Social Reinforces) seperti pujian, tepukan, boleh juga dalam bentuk peneguh aktiviti (Activity Reinforces) iaitu aktiviti yang menyeronokkan dan mengembirakan serta diminati oleh murid-murid seperti bermain di padang, masa rehat yang lebih, menyanyi dan sebagainya (Ee Ah Meng, 1997).
· Peneguhan ganjaran mestilah mampu meningkatkan kekerapan tingkahlaku yang diganjari.
· Ganjaran dan hukuman adalah sesuatu yang difahami oleh murid-murid tertentu.
· Sesuatu pemberian itu mungkin menjadi ganjaran (peneguh) bagi seseorang murid tetapi tidak bagi murid-murid yang lain mungkin menjadi hukuman.
· Contohnya, terdapat seorang murid yang suka diberi perhatian akan melakukan sesuatu yang salah, guru akan memarahinya dan inilah yang diingini oleh murid tersebut kerana akan terus bertingkahlaku demikian kerana diteguhkan oleh guru tersebut.
· Peneguhan positif hendaklah sesuai dengan masa dan tempatnya. Sesuatu keadaan mungkin berubah dari satu masa ke satu masa atau sesuatu tempat.
· Contohnya, makanan mungkin peneguhan positif kepada murid sewaktu lapar, tetapi pada waktu murid-murid kurang sihat, sakit atau selepas makan mungkin makanan bukan lagi sebagai ganjaran untuk peneguhan positif.
· Givener dan Graunbard (1974), cadang 3 cara mengenali peneguh bagi seseorang individu iaitu:
1. Mendapat maklumat peneguh seseorang murid daripada apa yang diminatinya atau suka dilakukannya.
2. Melihat perlakuan yang dibuat selepas setiap kali peneguhan diberikan. (tindakan guru dan rakan sebaya).
3. Meneroka kehendak murid terutama apa yang mereka lakukan pada masa lapang, apa yang mereka suka miliki, yang mereka suka lakukan dan buat.
· Peneguhan positif juga digunakan sebaik sahaja tingkahlaku yang diingini berlaku. Contohnya, jika seorang murid yang tidak menepati masa tiba-tiba memasuki kelas tepat pada masanya, guru hendaklah memberi pujian dengan serta merta. Pujian tersebut akan mendorong kepada tindakan datang awal itu berulang lagi (Ee Ah Meng, 1997).
· Kanak-kanak pendidikan khas juga perlu diberi peneguhan positif terutama sekiranya hendak menunjukkan peningkatan terutama dalam tingkahlaku atau atau pelajaran di sekolah. Mereka akan merasa dihargai dan diberi perhatian terhadap usaha yang mereka lakukan walaupun hanya sedikit.

8)TINDAKAN TANPA LISAN
· Teknik yang tidak menggunakan pertuturan iaitu tanpa suara dengan tanda isyarat yang mudah difahami.
· Guru perlu peka terhadap murid-murid agar semua murid memberi perhatian dan mengikuti setiap aktiviti pembelajaran dan pengajaran.
· Anggukan kepala dan senyuman di antara cara yang digunakan di dalam teknik tindakan tanpa lisan.
· Contohnya, guru mengganggukkan kepala dan memberi senyuman kepada murid-murid untuk menggalakkan mereka mengambil bahagian di dalam pengajaran. Misalnya, sekiranya guru menyoal murid-murid tersebut mengangkat tangan untuk menjawab soalan, guru akan mengganggukkan kepala serta memberikan senyuman supaya murid-murid tersebut akan merasa dihargai dan yakin terhadap tindakannya. Tindakan seperti ini akan mendorong murid-murid pasif berubah menjadi aktif (Ee Ah Meng, 1997).
· Teknik ini sesuai digunakan di dalam kelas pendidikan khas agar murid-murid merasa selesa, merasa mereka diberi perhatian dan galakan kepada mereka untuk mencuba sesuatu walaupun mereka belum pasti.
· Anggukan menandakan bahawa guru tersebut menerima tindakan murid-murid terutama jika disertai dengan senyuman menambahkan lagi keyakinan murid-murid untuk mencuba dan dapat merubah tingkahlaku mereka daripada tidak berkeyakinan atau tidak berani mencuba kepada berkeyakinan atau berani mencuba.9)TEKNIK IGNOR(TAK KISAH)
· Peneguhan yang selama ini telah diteguhkan dan merupakan satu pengabaian sistematik.
· Ia agak sukar untuk dilaksanakan kerana tingkah laku yang tidak bersesuaian itu sukar untuk diabaikan tanpa ditegur.
· Cara ini hanya sesuai bagi tingkahlaku yang tidak membahayakan diri individu dan orang lain( Shea & Walker, 1995).
· Di bawah adalah panduan untuk melaksanakan teknik ini:-
1. Apabila tingkahlaku ditunjukkan, guru perlu bertindak pasif tanpa menunjukkan apa-apa tanda yang guru nampak tingkahlaku tersebut.
2. Teruskan aktiviti dengan apa sahaja aktiviti yang sedang dilakukan.
3. Jika tingkahlaku berterusan, tinggalkan tempat tersebut.
Namun begitu, sebagai guru kita perlu pandai mengawal keadaan dan memastikan tindakan yang kita ambil tidak mendatangkan mudarat kepada murid dan juga guru.

10)TEKNIK KEHILANGAN HAK
· Merupakan satu intervesi tingkahlaku yang negatif walaupun hasilnya mungkin positif.Intervesi ini berkesan apabila hak yang hilang secara natural akibat daripada tingakahlaku yang tidak sesuai.( Shea& Walker, 1995).
· Sebagai contoh, seorang pelajar tidak mahu menyiapkan tugasan dalam kelas, maka masa untuknya bermain komputer akan dipotong.
· Untuk menjalankan intervensi ini beberapa panduan boleh diikuti:-
1. Pastikan pelajar faham kaitan antara tingkahlaku
2. Pastikan pelajar faham tingkah laku yang didenda akibata ripada tingkah laku yang ditunjukkan.
3. Aplikasikan tekhik kehilangan hak dengan adil kepada semua pelajar.
4. Jangan mengugut pelajar
5. Jgn pertikaiakan undang-undang dan dendaan apabila telah dijalankan.
6. Jgn libatkan emosi
7. Sentiasa tegas
8. Beri peneguhan kepada tingkahlaku yang sesuai.

11)TEKNIK PENGIKTIRAFAN
· Teknik ini lebih kepada memberi pujian dan galakan.
· Dengan memberi pengiktirafan ke atas usaha murid akan mampu merubah pencapaian dan tingkah laku mereka.
· Apabila menyatakan pujian ia menggambarkan persetujuan,
· Apabila memberi galakkan menggambarkan penerimaan.
· Pujian dan galakkan seharusnya bersifat penerimaan/penghargaan, pujian bersifat menilai harus dielakkan.
· Contohnya:
Ø Apabila murid berjaya melaksanakan tugas yang diberikan dgn baik, guru harus memberi pujian serta merta, murid akan rasa dihargai.
Ø Guru juga boleh menepuk bahu murid utk menunjukkan persetujuan dan penghargaan, bila murid melakukan tingkah laku yang mulia seperti menolong guru mengangkat buku.

12)MODELLING (TELADAN)
Guru menunjukkan teladan atau contoh ikutan yang baik
Akan mengakibatkan pelajar akan mengukuhkan tingkah laku baik yang baru dipelajari selain berpeluang mengikuti teladan tersebut lagi terutama bagi pelajar berkeperluan khas yang memerlukan dorongan yang lebih untuk membantu mereka belajar dengan lebih berkesan

13)UNDANG-UNDANG
· Membantu dan mengajar kanak-kanak menghadapi perihal dunia dan persekitaran
· Undang-undang dapat mengajar tingkah laku baru dan sesuai kepada kanak-kanak
· Ganjaran diberikan terhadap tingkah laku yang sesuai

14)SHAPING (PEMBENTUKAN)
Mengajar kanak-kanak melakukan sesuatu pengajaran atau tingkah laku baru melalui langkah-langkah yang mudah supaya kanak-kanak dapat menguasainya
15)FADING (PENGURANGAN)
· Pengajaran berasaskan pengurangan tingkah laku yang biasanya dilakukan terlalu banyak atau lama
· Faktor:
1. Tingkah laku tersebut akan menghalang kanak-kanak mempelajari kemahiran baru dan aktiviti sosial
2. Tingkah laku yang kurang baik akan mempengaruhi kehidupan orang lain
3. Tingkah laku yang tidak sesuai adalah merbahaya

Peranan Pentadbir Dalam Program Pemulihan Khas

i. Jabatan Pendidikan Khas/ Bahagian Sekolah KPM
 • memberi kelulusan untuk membuka kelas
 • memberikan latihan untuk guru pemulihan
 • menyediakan kewangan untuk pengurusan

ii. Jabatan Pelajaran Negeri

 • melantik guru-guru pemulihan
 • memantau pelaksanaan
 • memastikan pihak sekolah menghantar data pada masa yang ditetapkan dan dikemukakan kepada JPK

iii. Pejabat Pelajaran Daerah

 • memantau pelaksanaan program
 • menggerakkan aktiviti di peringkat daerah
 • memastikan semua guru besar memahami prosedur pelaksanaan
 • memastikan pihak sekolah menghantarkan data

iv. Pentadbir / Pengurus Sekolah

 • memastikan program berjalan mengikut surat pekeliling/ surat siaran yang sedang
  berkuatkuasa
 • mewujudkan JK Pemulihan Khas di peringkat sekolah
 • memastikan JK Kurikulum merancang program kecemerlangan untuk Program Pemulihan
 • Memastikan data kekemuka kepada PPD dan JPN pada waktu yang ditetapkan
 • Menyediakan prasarana bilik darjah yang cukup
 • Memastikan semua peralatan/bahan yang dibekalkan untuk kelas pemulihan berada dalam kelas berkenaan
 • Menyalurkan kewangan

Langkah-langkah Menjalankan Program Pengubahsuaian Tingkahlaku

 1. Mengenalpasti masalah
 2. Analisis masalah
 3. Perkonsepan dan bentuk perancangan
 4. Menilai perancangan
 5. Memilih perancangan
 6. Melaksanakan perancangan
 7. Membuat Penilaian
 8. Tindakan Susulan

Perkembangan Kognitif

Teori dan Kajian Jean Piaget

Banyak kajian yang telah dijalankan oleh Piaget tentang bagaimana individu memproses maklumat dan mengemukakan pendapat tentang perkembangan kognitif manusia dam bentuk tahap demi tahap. Oleh itu teori perkembangan piaget juga dikenali sebagai teori tahap.

Cara Minda Memproses Maklumat

Jean Piaget menggunakan metodologi kajian klinikal dalam mengkaji proses kognitif anak-anak iaitu melibatkan pemerhatian intensif pada mereka pada tiap-tiap hari semenjak lahir hingga remaja dalam persekitaran semulajadi. Pada pendapat piaget kanak-kanak lahir dengan tingkah laku refleks (menangis, menghisap dan menggapai), berkembang kepada tingkah laku bermatlamat, kemudian berkembang kepada tingkah laku menyelesai masalah. Menurut Piaget, kanak-kanak bina struktur kognitif dalam usahanya memahami persekitaran atau pengalaman. Oleh itu struktur kognitif kanak-kanak bertambah hari demi hari melalui data yang ditafsir dan disimpan oleh kanak-kanak tersebut.

Struktur kognitif terbahagi kepada tiga iaitu tingkah laku, simbolik dan operasi. Tingkah laku (behavioral) ialah pola aksi atau turutan tingkah laku yang digunakan oleh kanak-kanak untuk meneroka dan bergerak balas terhadap objek yang ada di persekitarannya. Simbolik pula diperolehi kanak-kanak semenjak berumur 2 tahun atau sejak boleh bercakap, kanak-kanak boleh berfikir tentang objek, pengalaman dan peristiwa. Simbolik membolehkan kanak-kanak menyatakan objek/peristiwa tanpa perlu kepada aksi atau menggunakan bahasa isyarat. Operasi (operational)diperoleh apabila kanak-kanak berusia 6 atau 7 tahun iaitu apabila mereka boleh melakukan operasi logik atau aktiviti mental yang berkaitan dengan objek atau peristiwa. Juga dikenali sebagai menghasilkan pemikiran yang logik.

Struktur kognitif berubah melalui proses organisasi dan adaptasi. Organisasi bermaksud individi mencantun struktur kognitif sedia ada untuk membentuk struktur kognitif baru yang kompleks. Adaptasi pula mengubah struktur kognitif semasa menemui objek, maklumat atau pengalaman baru melalui asimilasi dan akomodasi.Asimilasi bermaksud menambah maklumat baru atau perkaya struktur kognitif sedia ada. Misalnya: fatin nampak kucing dan diberitahu itulah kucing. Bila Fatin nampak arnab, Fatin sebut kucing. Inilah asimilasi iaitu maklumat diserap tanpa dibuat ubahsuai. Akomodasi bererti mengubahsuai struktur kognitif sedia ada untuk memahami maklumat baru. Dalam contoh di atas, bapa Fatin terdengar Fatin menyebut kucing apabila melihat arnab, bapanya menegur dengan memberitahu itu adalah arnab sebab dia melompat, tidak mengiau dan makan karot.

Apabila kanak-kanak memperoleh maklumat baru maka terjadi ketidakseimbangan (disequilibrium) dalam pemikiran individu, untuk memperoleh semula keseimbangan (equilibrium), kanak-kanak perlu buat organisasi atau adaptasi pada struktur kognitif.

Peringkat Operasi Konkrit (7-11 tahun)

Menurut Piaget, pada peringkat ini kanak-kanak mengalami perkembangan pesat dalam proses operasi kognitif dan mengaplikasi kemahiran ini apabila berfikir tentang objek, situasi dan orang yang telah mereka lihat. Operasi kognitif adalah aktiviti mental dalaman yang membolehkan kanak-kanak mengubahsuai dan menyusun semula imej dan simbol dalam membuat rumusan atau keputusan yang logik. Beberapa pemikiran yang beransur-ansur dikuasai oleh kanak-kanak pada peringkat operasi konkrit ini ialah pengekalan terutamanya isipadu dan berat, mengklasifikasi dan mengkategori serta juga berupaya membuat perkaitan logik (relational logic).

Pengekalan ( conservation )

Pengekalan bermaksud memahami bahawa perubahan objek atau susunan tidak mengubah cirinya atau sifatnya. Pengekalan berlaku pada isipadu atau kuantiti cecair,berat bahan pepejal seperti plastersin dan nombor. Seperti dalam rajah di bawah, sekiranya ditanya soalan kepada kanak-kanak berusia 7 tahun, bekas A atau B' yang banyak air, dia tentu menjawab B' kerana dia telah memperoleh konsep pengekalan isipadu air. Dia juga telah menguasai konsep 'tidak memusat' (decenter) iaitu boleh melihat kaitan tinggi dan lebar bekas air. Dia juga secara mental melakukan proses pembalikan iaitu menuang semula ke dalam bekas A. A dan B adalah 2 gelas yang sama besar diisi kandungan air. Air dalam bekas B dituang dengan air yang sama banyak kepada bekas tinggi iaitu bekas B'

Mengklasifikasi

Kanak-kanak peringkat operasi konkrit boleh mengumpul benda-benda mengikut ciri-cirinya ke dalam kategori tertentu. Contohnya pengangkutan darat terdiri daripada kenderaan seperti kereta, lori, van, basikal, motosikal, trak, ambulance. Cirinya beroda 2, 4 atau lebih dan bergerak atas jalan raya. Begitu juga kereta api, LRT, Putera RT yang merupakan pengangkutan darat yang berjalan di atas landasannya.

Perkaitan Logik
Salah satu kebolehan penting peringkat operasi formal iaitu pemahaman yang lebih baik tentang perkaitan kuantitatif dan perkaitan logik. Contohnya guru memberi arahan "berbaris mengikut ketinggian, dari tinggi ke rendah". Arahan seperti ini mudah difahami oleh mereka yang berada di peringkat operasi konkrit. Mereka telah berkebolehan membuat persirian secara mental (mental seriation) iaitu kebolehan untuk menyusun dalam minda mereka senarai secara siri ketinggian atau berat. Mereka juga berkebolehan dalam 'transitiviti' iaitu menerangkan perkaitan antara elemen dalam sesuatu senarai. Contohnya, Fadlullah lebih tinggi daripada Redza. Redza pula lebih tinggi daripada Firdaus. Siapakah yang lebih tinggi, Fadlullah atau Redza? Mereka yang talah berada di peringkat operasi konkrit akan boleh memberi jawapan yang betul iaitu Fadlullah lebih tinggi daripada Firdaus.


Perkembangan Kognitif Kanak-Kanak Peringkat Operasi Konkrit (7-11 tahun)

Kanak-kanak peringkat operasi konkrit juga secara beransur-ansur berubah daripada pemikiran egosentrik kepada pemikiran decentered atau objektif (slavin, 1997). Pemikiran decentered membolehkan kanak-kanak memahami bahawa persepsi orang lain berlainan daripada mereka. Contohnya bila seseorang kanak-kanak peringkat operasi konkrit ditanya, apakah bentuk awan yang dia lihat pada masa itu? Jawapannya mungkin arnab. Sementara kawannya nampak burung dan yang lain jawab pokok. Dia dapat menerima jawapan rakan-rakannya kerana dia memahami orang lain masing-masing mempunyai persepsi tersendiri.

Satu lagi kebolehan yang diperolehi oleh kanak-kanak peringkat konkrit ialah individu tersebut boleh memikirkan secara serentak tentang keseluruhan kumpulan objek dan hubungan di antara subordinate atau sub-kumpulan yang membentuk kumpulan besar tersebut. Kebolehan ini dinamakan 'class inclusion'.


Implikasi Teori Kognitif Piaget

Dalam ilmu pendidikan teori piaget meninggalkan implikasi besar kepada teori dan praktisnya (Case dalam Slavin, 1997).teori ini berfokuskan kepada idea perkembangan pendidikan yang sepadan dan bersesuaian dengan kebolehan kognitif dan fizikal pelajar-pelajar. Teori beliau dianggap ‘ever Green’ iaitu yang sesuai sepanjang zaman kerana idea beliau mempengaruhi persekitaran pembelajaran, kurikulum, bahan dan metodologi pengajaran.

Antara implikasi beliau ialah guru harus fokus kepada proses pemikiran dan bukan kepada hasil atau produk akhir bagi memastikan pelajar telah mengalami proses berfikir dengan betul. Pertanyaan yang harus dikemukakan adalah seperti: apa jenis logik yang pelajar guna? Adakah pelajar hanya guna satu aspek situasi sahaja? Adakah mereka terpengaruh kepada aspek luaran sesuatu?. Pelajar digalakkan menggunakan strategi pemikiran yang mereka gunakan untuk menyelesaikan masalah. Pelajar merupakan sumber maklumat paling baik tentang kebolehan pemikirannya.

Piaget juga menggalakkan pelajar memainkan peranan penting dan melibatkan diri dalam aktiviti pembelajaran melalui penerokaan dan memperoleh pengetahuan melalui interaksi dengan persekitaran.

Piagetian atau pengikutnya menentang idea yang menjadikan pemikiran kanak-kanak seperti orang dewasa. Beliau tidak bersetuju supaya perkembangan kognitif kanak-kanak dipercepatkan (accelerated) melalui kaedah tertentu.hal ini kerana mereka percaya bahawa pengajaran ‘premature’ atau pengajaran yang dipaksa ke atas kanak-kanak yang belum sampai pada tahap kematangan tertentu adalah sia-sia kerana kanak-kanak tersebut belum sedia untuk menerima ilmu dan kesannya lebih buruk dari tiada pembelajaran. Kanak-kanak menerima secara ‘superficial’ formula cara berfikir orang dewasa dan bukan melalui pemahaman sebenar mengenai sesuatu perkara (Johnson, 1982)

Menurut pendapat Piaget dan dipersetujuinya terdapat perbezaan individu dalam kecepatan sampai ke peringkat perkembangan tersebut. Semua orang harus melalui peringkat perkembangan kognitif yang sama tetapi masa untuk mereka sampai adalah berbeza. Oleh itu beberapa aktiviti pembelajaran perlu disediakan oleh guru sesuai dengan kebolehan berfikir dan keupayaan fizikal pelajarnya. Penilaian kebolehan pelajar harus setakat mana kebolehannya dan tidak perlu dibandingkan dengan pelajar lain. Pendapat ini dipersetujui oleh Gardner (1983) dan Sternberg (1985) dengan menyatakan kecerdasan seseorang bergantung kepada proses penyelesaian masalah atau konteks di mana tiongkah laku tersebut dilaksanakan dalam usaha individu mengubah persekitaran supaya sampai ketahap keselesaan mengikut tafsirannya.

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD)

ADHD adalah kesukaran di mana kanak-kanak selalu menunjukkan satu atau lebih ciri-ciri berikut dalam suatu tempoh masa:
 1. Kanak-kanak susah menumpukan perhatian.
 2. Kanak-kanak sangat impassive iaitu mudah dipengaruh, sukar mengawal reaksi,dan bertindak tanpa berfiikir.
 3. Kanak-kanak adalan terlalu aktif atau hyperactive.
Kanak-kanak ADHD adalah sukar didisiplinkan. Mereka mempunyai masalah dalam hubungan rakan sebaya dan kesabaran yang paling minimum. Punca utama terjadinya ADHD belum ditemui.
 • Walau bagaimanapun, beberapa punca dicadangkan adalah kekurangan neurotransmitters tertentu, abnormaliti sebelum dan selepas mengandung, toksik-toksik persekitaran seperti plumbum dan lain-lain.
 • 30 peratus hingga 50 peratus kanak-kanak ADHD mempunyai adik-beradik atau ibu bapa yang mempunyai penyakit yang sama.
 • Hampir 85 peratus hingga 90 peratus kanak-kanak ADHD mengambil ubat perangsang seperti Ritalin dan Adderall untuk mengawal tingkah laku mereka.
 • Ritalin dan Adderall adalah perangsang untuk mempercepatkan sistem saraf dan tingkah laku.
 • Tetapi bagi kanak-kanak ADHD, dada ini adalah untuk merangsang kortex prefrontal yang mengawal perhatian, merancang, dan menambah kebolehan kanak-kanak memfokus.

ekstrovert, introvert & ambivert
Menurut Carl Jung 1875-1961, personaliti seseorang individu dapat dikategorikan kepada tiga iaitu ekstrovert, introvert dan ambivert.
Ekstrovert merupakan seorang individu yang lebih suka kepada dunia luar berbanding dunia dalam. Individu yang mempunyai sifat ini biasanya terdiri daripada golongan yang agresif atau aktif di mana mereka suka bersosialisasi dan sering melibatkan diri dalam pelbagai aktiviti sosial. Mereka menyokong kepada perubahan dan bersifat optimis. Namun mereka ini tidak boleh diharapkan kerana mereka tidak suka terikat kepada sesuatu keadaan atau peraturan.

Berbeza dengan introvert pula, individu yang mempunyai personaliti ini adalah orang yang bersifat pasif, emosional, pendiam dan kurang sosialisasi. Mereka lebih suka melakukan dan menyiapkan kerja secara individu tanpa mengharapkan bantuan daripada orang lain. Mereka mempunyai sifat yang serius, pemalu, tidak mempunyai cita-cita yang tinggi dan kurang mengambil inisiatif. Mereka juga kurang selesa terhadap perubahan tetapi suka kepada sistem hidup yang teratur atau sistematik. Oleh yang demikian, mereka ini biasanya selalu mengikut peraturan yang ditetapkan dan mempunyai disiplin yang tinggi.

Jika dikaji dengan sebaik-baiknya, sebenarnya tiada individu yang terdiri daripada salah satu sifat-sifat di atas tetapi setiap individu itu mempunyai kedua-dua ciri-ciri personaliti ini. Setiap individu dikatakan mempunyai kedua-dua ciri-ciri ini kerana mereka akan menunjukkan tingkah laku berdasarkan keadaan atau situasi pada satu masa tertentu. Apa yang membezakan ialah kadang-kadang individu dipengaruhi secara dominan daripada salah satu sifat di atas.

Gabungan di antara kedua-dua ciri-ciri ini dinamakan ambivert di mana ia merupakan seoang yang aktif tetapi sensitif, suka berkawan tetapi memilih bekerja berseorangan, bertutur lancar tetapi berfikir sebelum bercakap atau memberi pendapat.

Guru berperanan penting dalam membentuk ciri-ciri personaliti yang positif terhadap murid-muridnya. Berdasarkan beberapa buah kelas yang diajar oleh guru, sudah tentu terdapat murid yang mempunyai ciri-ciri introvert. Bagi menangani masalah murid-murid yang mempunyai sifat introvert seperti pemalu, pendiam dan suka mengasingkan diri, guru hendaklah memastikan keterlibatan murid yang optima di dalam kelas. Misalnya, bukan sahaja memastikan murid itu menjalankan kerja sekolah yang diberi malahan murid itu turut menjalankan tugasan yang tidak formal seperti membersihkan bilik darjah. Ini akan menggalakkan murid itu dapat bekerjasama dengan rakan yang lain semasa menjalankan tugas.

Selain itu, guru turut memberi peluang kepada murid itu untuk mengedarkan kertas soalan atau buku latihan. Guru juga melantik golongan murid yang bersifat introvert ini memegang jawatan penting di dalam kelas seperti ketua kumpulan, ketua kelas atau pengawas. Keadaan ini akan mendedahkan mereka kepada proses sosialisasi dengan orang lain dapat membantu atau menggalakkan murid itu berhadapan dengan rakan-rakannya yang lain.

Guru juga haruslah memperbanyakkan aktiviti secara berkumpulan supaya murid ini akan terdedah dengan tugasan yang dihasilkan secara bekerjasama, koperatif dan galakkan interaksi dengan rakan kumpulan lain. Secara tidak langsung, rakan-rakan yang lain juga dapat membantunya supaya lebih yakin ketika bercakap. Guru juga boleh bertindak sebagai “moivator” atau pendorong kepada murid seperti ini. Guru-guru perlu memberi keyakinan kepada murid supaya berani mencuba sesuatu dan mempunyai tahap keyakinan yang tinggi untuk berkomunikasi dengan orang lain. Usaha ini boleh dilakukan dengan memberi bimbingan kaunseling supaya mereka mudah untuk didekati dan boleh menerima perubahan secara perlahan-lahan. Selain itu, guru juga boleh melibatkan murid seperti ini dengan aktiviti luar iaitu sukan atau kokurikulum seperti persatuan, permainan dan kelab di sekolah.

Bagi murid yang lebih dominan bersifat ekstrovert, guru boleh haruslah pandai mengeksplotasikan kebolehan dan keupayaan murid ini dengan sebaik yang mungkin. Berdasarkan pemerhatian guru, murid ini terdiri daripada golongan yang aktif dan cergas sama ada dari segi akademik atau aktiviti luar. Walau bagaimanapun, golongan inilah juga yang kerap melanggar peraturan sekolah dan mempunyai masalah disiplin. Oleh yang demikian, bagi menangani sikap murid seperti ini, guru perlu bersabar dan tidak mengambil tindakan ke arah memberi hukuman. Memandangkan mereka ini agresif dan bersifat berani, mereka hanya mementingkan kepuasan terhadap apa yang mereka lakukan dan tidak takut untuk mengahadapi pelbagai hukuman. Oleh itu, pendekatan untuk memberi hukuman atau denda adalah kurang sesuai.

Guru menggunakan pendekatan kaunseling untuk membentuk personaliti yang lebih baik dan berdisiplin. Guru boleh bertindak sebagai kawan atau lebih dekat lagi sebagai ahli keluarga iaitu kakak, abang, emak atau ayah. Golongan ekstrovert ini suka bergaul dan berkongsi dengan orang lain. Oleh yang demikian, hubungan yang dijalinkan dengan murid ini bukan setakat sebagai guru dan murid, tetapi bertindak menjadi orang yang terdekat dalam hidup murid. Keadaan ini akan mewujudkan keadaan yang lebih selesa untuk berkongsi masalah dengan murid tersebut. Murid ini juga akan lebih mudah untuk meluahkan permasalahan. Selain itu, murid lebih senang menerima teguran atau nasihat daripada orang yang mereka anggap lebih rapat dalam hidup mereka. Hubungan yang rapat di antara murid dan guru akan memberi kesan yang positif terhadap pembentukan personaliti yang positif.

Secara keseluruhannya, walaupun ciri-ciri personaliti ini dipengaruhi kuat oleh dua faktor iaitu baka dan persekitaran, ia bukanlah ukuran yang statik terhadap sikap seorang murid. Guru memainkan peranan penting dalam mempengaruhi ke arah pembentukan sikap dan ciri-ciri yang positif.

Ciri-ciri murid pemulihan khasKanak-kanak Pemulihan

“ kanak-kanak pemulihan adalah kanak-kanak yang mempunyai intelek dan kecerdasan yang rendah juga kurang berkebolehan menerima pendidikan biasa, ”AE Tanseley dan R. Culliford


“ kanak-kanak pemulihan ialah kanak-kanak yang kurang daya taakul, kurang berkemampuan membuat sesuatu keputusan atau kesimpulan dan kurang memahami tentang perkara yang agak abstrak. ”M. F . Clough


“ kanak-kanak yang gagal menerima pelajaran dan mereka ini berkemampuan mempunyai kecerdasan yang tinggi , yang sederhana dan di bawah paras sederhana. Kita tidak masukkan kategori kanak-kanak yang lemah (mentally retarded). Kanak-kanak Pemulihan Khas adalah kanak-kanak yang tidak dapat menguasai kemahiran asas 3M pada masa yang sepatutnya.”Sharifah Rahman Ali


Ciri-Ciri Kanak-Kanak Pemulihan


Antara ciri-ciri kanak-kanak pemulihan ialah;

a. Emosi dan Tingkahlaku
1. Perasaan rendah diri.
2. Perasaan risau.
3. Perasaan sedih, hiba atau duka.
4. Perasaan cepat bosan atau jemu terhadap pelajaran.
5. Perasaan takut akan perkara-perkara baru.
6. Degil, tidak patuh pada peraturan-peraturan dan suka melawan.
7. Pasif.
8. Malas

b. Sosial
1. Gelisah dan selalu bergerak di dalam darjah serta mengganggu kawan-kawan.
2. Lemah / kurang interaksi dengan rakan.
3. Gemar menghisap atau menggigit jari/kuku.
4. Selalu tidak hadir ke sekolah dengan berbagai-bagai alasan.
5. Menangis - enggan masuk darjah.
6. Hyper aktif.

c. Kesihatan
1. Lemah tubuh badan serta kurang zat makanan.
2. Tumbesaran tubuh badan tidak seimbang (gemuk/kurus).
3. Tumpuan perhatian terhad (masalah penglihatan).
4. Lemah gerakkan motor-kasar dan halus.
5. Kesihatan terganggu seperti selalu sakit, sakit terlalu lama dan teruk.
6. Kurang menjaga kebersihan diri.

d. Kesediaan Belajar
1. Belum bersedia untuk belajar.
2. Perbendaharaan kata kurang.
3. Lemah pemahaman.
4. Kurang keyakinan diri dan rangsangan.
5. Kurang matang
6. IQ tidak seimbang dengan umur hayat.

e. Pengamatan
1. Tidak kenal perbezaan bentuk, saiz, warna dan turutan.
2. Lemah pendengaran bunyi dan rentak.
3. Keliru terhadap konsep ruang dan mencari arah.
4. Lambat mengkelaskan benda.
5. Kesukaran mengaitkan pelajaran yang lama dengan yang baru.
6. Tidak dapat menyelesaikan masalah.
7. Sukar ambil bahagian dalam permainan dan tidak faham undang-undang.
8. Tidak kreatif.
9. Lemah pergerakan dan perbuatan.
10. Lemah daya pemikiran/ingatan.Tidak boleh mengingat kembali.