INOVASI eTAM

Bahan Bantu Belajar Mengajar (BBBM)
e Teaching Aids Multimedia (eTAM)


INOVASI eTAM
yang telah dikemaskini sehingga April 2014

PRODUK
ISI KANDUNGAN / TOPIK

eTAM 1.0

Merupakan himpunan BBBM Bahasa Melayu dan Matematik yang dihasilkan bermula dari waktu belajar di IPG iaitu 2009 sehingga 2011.

Menggunakan Microsoft PowerPoint sebagai tapak. Memanipulasi aplikasi Hyperlink dan Triggers di dalam PowerPoint.

Berbentuk PdP dan Latihan Interaktif:

Bahasa Melayu
 • Pilih jawapan
 • Lengkapkan perkataan
 • Bentuk Perkataan dengan betul
 • Susun perkataan menjadi ayat
 • Susun huruf menjadi perkataan


Matematik
 • Susun
 • Suai
 • Pilih Jawapan
 • Lengkapkan


Nilai Tambah
Pemurnian eTAM 1.0 menjangkau sehingga 2012 kerana terdapat beberapa pengubahsuaian dan penambahbaikan.BAHASA MELAYU

  
MATEMATIK

eTAM 2.0

Memasuki fasa ke 2 iaitu 2012 hingga 2013. Usaha pemurnian dan penghasilan BBBM telah menganjak eTAM supaya lebih flexible dan berguna.

Selain mengekalkan aplikasi Hyperlink dan Triggers di dalam PowerPoint saya menambah aplikasi Visual Basic dan menukar eTAM dalam bentuk Shockwave Flash pada BBBM eTAM2.0.

Berbentuk PdP dan Latihan Interaktif:

Bahasa Melayu
 • Seperti menu eTAM1.0
 • Menaip jawapan
 • Menyemak jawapan
 • Mengira markah
 • Permainan Domino


Matematik
 • Menu eTAM1.0 dikekalkan
 • Menaip jawapan
 • Menyemak jawapan
 • Membentuk soalan
 • Mengira markah
 • Topik baru


Nilai Tambah
1.  Penambahan elemen Visual Basic
2.  eTAM format SWF Membolehkan file eTAM2.0 dibuka pada iPAD Samsung, SmartPhone menggunakan SWF Player.
3.  Dimuatnaik dalam Google Site dan membolehka eTAM digunakan secara online.

BAHASA MELAYU


 MATEMATIKModul eTAM

Memasuki fasa ke 3 iaitu 2013 hingga 2014. Ingin menjadikan eTAM lebih komprehensif dan berkualiti.

Mengekalkan dan mengoptima penggunaan Hyperlink, Triggers dan Convert kepada Shockwave.

Modul eTAM lengkap dengan:
 1. PdP Interaktif
 2. Latihan Interaktif
 3. Lembaran Kerja Khusus
 4. Set Pemainan Didik Hibur yang Khusus


Elemen penting dalam Modul eTAM:
 1. Kemahiran melihat
 2. Kemahiran mendengar
 3. Kemahiran mengingat


Nilai Tambah
 1. Lembaran kerja khusus
 2. Penambahan bunyi terhadap semua suku kata menjadikannya sesuai untuk pembelajaran kendiri
 3. Mengoptima Triggers Setting dalam menguji kemahiran melihat, mendengar dan mengingat.MODUL HURUF Aa-Zz

MODUL KV

MODUL KVKVK (FONIK AKHIRAN)MODUL KVKVKK (FONIK AKHIRAN)
No comments:

Post a Comment