Thursday, March 1, 2012

JURNAL REFLEKSI: Minggu Kelapan

Minggu

Kelapan

Tarikh

09/08/09 ~ 13/08/09

Masalah yang dikenalpasti:

Murid yang mempunyai masalah keluarga di rumah.

Mengenalpasti punca masalah:

1. Ibu bapa berpisah

2. Ibu bapa kerap pukul anak

Kekuatan Isu:

1. Murid tersebut perlukan sokongan dari guru, jika guru memberi sokongan dan belaian tentunya memberi suntikan semangat kepada murid tersebut

2. Jika diberi perhatian, murid tersebut boleh rapat dan akrab dengan kita

Kelemahan Isu:

Murid tersebut kurang memberi perhatian, seperti dalam dunianya sendiri.

Kesan dan Akibat Masalah

  1. Murid akan ketinggalan dalam pelajaran.
  2. Murid mengalami kemurungan

Cadangan dan Idea untuk menyelesaikan masalah:

  1. Guru perlu mendampingi murid tersebut
  2. Guru tidak menengking murid, tegur dengan cara berhemah
  3. Guru perlu mencari minat murid
  4. Guru sentiasa menyebut nama, memberi pujian dan galakan kepada murid

Tempoh masa menyelesaikan masalah:

2 minggu

Tindakan susulan


Pelaksanaan Terhadap langkah Penambahbaikan

Refleksi:

No comments:

Post a Comment