Monday, October 5, 2009

Peranan Pentadbir Dalam Program Pemulihan Khas

i. Jabatan Pendidikan Khas/ Bahagian Sekolah KPM
 • memberi kelulusan untuk membuka kelas
 • memberikan latihan untuk guru pemulihan
 • menyediakan kewangan untuk pengurusan

ii. Jabatan Pelajaran Negeri

 • melantik guru-guru pemulihan
 • memantau pelaksanaan
 • memastikan pihak sekolah menghantar data pada masa yang ditetapkan dan dikemukakan kepada JPK

iii. Pejabat Pelajaran Daerah

 • memantau pelaksanaan program
 • menggerakkan aktiviti di peringkat daerah
 • memastikan semua guru besar memahami prosedur pelaksanaan
 • memastikan pihak sekolah menghantarkan data

iv. Pentadbir / Pengurus Sekolah

 • memastikan program berjalan mengikut surat pekeliling/ surat siaran yang sedang
  berkuatkuasa
 • mewujudkan JK Pemulihan Khas di peringkat sekolah
 • memastikan JK Kurikulum merancang program kecemerlangan untuk Program Pemulihan
 • Memastikan data kekemuka kepada PPD dan JPN pada waktu yang ditetapkan
 • Menyediakan prasarana bilik darjah yang cukup
 • Memastikan semua peralatan/bahan yang dibekalkan untuk kelas pemulihan berada dalam kelas berkenaan
 • Menyalurkan kewangan

No comments:

Post a Comment