Monday, October 5, 2009

Ciri-ciri murid pemulihan khasKanak-kanak Pemulihan

“ kanak-kanak pemulihan adalah kanak-kanak yang mempunyai intelek dan kecerdasan yang rendah juga kurang berkebolehan menerima pendidikan biasa, ”AE Tanseley dan R. Culliford


“ kanak-kanak pemulihan ialah kanak-kanak yang kurang daya taakul, kurang berkemampuan membuat sesuatu keputusan atau kesimpulan dan kurang memahami tentang perkara yang agak abstrak. ”M. F . Clough


“ kanak-kanak yang gagal menerima pelajaran dan mereka ini berkemampuan mempunyai kecerdasan yang tinggi , yang sederhana dan di bawah paras sederhana. Kita tidak masukkan kategori kanak-kanak yang lemah (mentally retarded). Kanak-kanak Pemulihan Khas adalah kanak-kanak yang tidak dapat menguasai kemahiran asas 3M pada masa yang sepatutnya.”Sharifah Rahman Ali


Ciri-Ciri Kanak-Kanak Pemulihan


Antara ciri-ciri kanak-kanak pemulihan ialah;

a. Emosi dan Tingkahlaku
1. Perasaan rendah diri.
2. Perasaan risau.
3. Perasaan sedih, hiba atau duka.
4. Perasaan cepat bosan atau jemu terhadap pelajaran.
5. Perasaan takut akan perkara-perkara baru.
6. Degil, tidak patuh pada peraturan-peraturan dan suka melawan.
7. Pasif.
8. Malas

b. Sosial
1. Gelisah dan selalu bergerak di dalam darjah serta mengganggu kawan-kawan.
2. Lemah / kurang interaksi dengan rakan.
3. Gemar menghisap atau menggigit jari/kuku.
4. Selalu tidak hadir ke sekolah dengan berbagai-bagai alasan.
5. Menangis - enggan masuk darjah.
6. Hyper aktif.

c. Kesihatan
1. Lemah tubuh badan serta kurang zat makanan.
2. Tumbesaran tubuh badan tidak seimbang (gemuk/kurus).
3. Tumpuan perhatian terhad (masalah penglihatan).
4. Lemah gerakkan motor-kasar dan halus.
5. Kesihatan terganggu seperti selalu sakit, sakit terlalu lama dan teruk.
6. Kurang menjaga kebersihan diri.

d. Kesediaan Belajar
1. Belum bersedia untuk belajar.
2. Perbendaharaan kata kurang.
3. Lemah pemahaman.
4. Kurang keyakinan diri dan rangsangan.
5. Kurang matang
6. IQ tidak seimbang dengan umur hayat.

e. Pengamatan
1. Tidak kenal perbezaan bentuk, saiz, warna dan turutan.
2. Lemah pendengaran bunyi dan rentak.
3. Keliru terhadap konsep ruang dan mencari arah.
4. Lambat mengkelaskan benda.
5. Kesukaran mengaitkan pelajaran yang lama dengan yang baru.
6. Tidak dapat menyelesaikan masalah.
7. Sukar ambil bahagian dalam permainan dan tidak faham undang-undang.
8. Tidak kreatif.
9. Lemah pergerakan dan perbuatan.
10. Lemah daya pemikiran/ingatan.Tidak boleh mengingat kembali.

No comments:

Post a Comment