Tuesday, September 11, 2012

TEORI-TEORI SOKONGAN BBBM TMK


Jerome S. Brunner (1966) menyatakan peringkat pembelajaran berubah dalam tiga peringkat, iaitu:
1.    Enaktif - Pembelajaran melalui manipulative melalui bahan maujud.
2.    Ikonik - Keupayaan membuat persepsi dan membina gambaran dalam mental. Dapat memahami keadaan/objek melalui bahasa walaupun tidak maujud.
3.    Simbolik - Menggunakan bahasa/lambang untuk menjelaskan sesuatu perkara atau formula.
Di sini jelas sesuatu BBBM perlulah mempunyai elemen bahan maujud, lisan dan juga visual, objek atau gambar.

Manakala Teori Pembelajaran Kognitif (Gestalt) pula menekankan pembelajaran berlaku melalui pengamatan dan persepsi. Ini menunjukkan fungsi otak sangat penting dalam P&P. Persepsi berlaku melalui deria melihat, merasa, mendengar, menyentuh dan menghidu. Pembelajaran akan berlaku apabila pengetahuan diolah oleh otak dan pemikiran. Di sini terbukti bahawa proses P&P memerlukan sesuatu yang boleh dilihat dan dikoordinasi oleh deria manusia.

Seterusnya implikasi daripada Teori Thorndike turut menitikberatkan ransangan dan gerak balas murid dengan aktiviti latihan, ulangkaji, aplikasi serta pengukuhan dalam keadaan yang menyeronokkan. Oleh itu aktiviti pengukuhan (BBBM) mestilah menarik yang boleh meninggalkan kesan kepada murid.

Teori Kognitif dalam pembelajaran memerlukan proses P&P yang meliputi pengumpulan dan penyusunan. Pembelajaran adalah berkaitan dengan proses ingatan dan penyimpanan dalam pemikiran. Ianya sangat berkait rapat dengan pengamatan dan penanggapan. Oleh itu BBBM dihasilkan untuk meningkatkan pengamatan murid terhadap isi pelajaran dengan menggunakan visual, audio dan animasi yang menarik bagi tujuan murid dapat menyimpan dan mengingat sesuatu di dalam otak mereka.

No comments:

Post a Comment